Lejebetingelser

 1. Undersøg det lejede før brug
  Før du påbegynder brugen af det lejede, er du forpligtet til at undersøge og teste det.
 2. Pas altid godt på det lejede
  Du er i lejeperioden ansvarlig for beskadigelse af enhver art (herunder hærværk, brand, tyveri, transportskader, fejlagtig brug m.v.). Det gælder uanset, om det er selvforskyldt eller ej.
 3. Returner i samme stand og mængde
  Det lejede skal altid returneres i samme stand og mængde som ved modtagelse, enhver fravigelse fra dette vil medføre et erstatningskrav.
 1. Aflever det lejede rengjort
  Ved manglende rengøring fakturerer vi 450 kr. for rengøring pr. påbegyndt time.
 2. Aflever maskiner med fuld tank
  Ved manglende påfyldning fakturerer vi et gebyr på 50 kr. + brændstof.
 3. Aflever til tiden
  Sker afleveringen senere end aftalt, er du forpligtet til at betale yderligere leje for den ekstra lejeperiode samt en evt. kompensation, hvis vi lider tab som følge af den manglende rettidige aflevering. Kompensationen opgøres som det faktiske tab.
 4. Aflevering/afhentning
  Lejeperioden er minimum 2 dage.
  Prisen fremgår af vores hjemmeside.
  Adresse: Pederskervejen 9, 3730 Nexø
  • Afhentning: Mellem kl. 15 – 16 på lejeperiodens første dag (startdato).
  • Aflevering: Mellem kl. 14 – 15 på lejeperiodens sidste dag (slutdato).
  • Vi tilbyder 4 afhentnings/afleverings muligheder:
   • Du afhenter og afleverer på vores adresse
   • Vi leverer og henter på din adresse
   • Vi leverer på din adresse. Du afleverer på vores adresse
   • Du afhenter på vores adresse. Vi henter på din adresse.
 1. Du må ikke selv reparere det lejede
  Begynd aldrig selv at lave/reparere/ lappe eller lignende på det lejede uden tilladelse fra os. Gøres dette alligevel, så kan det medføre et erstatningskrav fra os.
 2. Du er ansvarlig for korrekt brug og evt. skader
  Vi forventer, at du ved, hvordan du bruger det lejede. Vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af din benyttelse af det lejede, herunder også, at vi ikke kan gøres ansvarlig for personskade, tingskade eller lignende.
 3. Du må ikke udlåne, udleje eller overdrage til tredjemand
  Du er ansvarlig for det lejede. Du må derfor ikke videregive det til tredjemand.
 4. Det lejede skal blive på Bornholm
  Du må ikke fragte vores udstyr væk fra Bornholm.